Èd pou Enkyetid pou Itilize Alkòl ak Sibstans

Yo te koupe soti nan fanmi ak zanmi pandan ke nou fè pati nou nan distans sosyal, pwòp tèt ou-izole ak karantèn ka pran tòl li yo nan diferan fason. Pou kèk moun, solitid la ak estrès la ka deklanche ogmante dwòg oswa alkòl itilize ak santiman nan enkyetid oswa depresyon ... mete ou nan gwo risk pou yon espiral anba. Jwenn sipò enpòtan. Stony Brook Medsin gen espesyalis ak sèvis ki ka ede ou oswa yon moun ou renmen. Nou kapab tou konekte ou nan kominote a- ak resous ki baze sou nasyonal.

Tout sa ou dwe fè se rive. 

Pwogram STONY BROOK MEDICINE

 • Stony Brook Sikyatrik Associates
  Stony Brook University - Putnam Hall, Stony Brook
  631-632-9510 (Adilt)
  631-632-8850 (Timoun ak adolesan)
 • Avanse Swen Espesyal
  500 Commack Road, Suite 105, Commack
  (631) 253-8346
 • Quannacut adiksyon dejwe / Rehab / dezentoksikasyon - Sèvis pou pasyan ki entène
  Stony Brook nan lès lopital Long Island
  201 Manor Place, Greenport
  (631) 477-8877
  Yon pwogram dezentoksikasyon ak reyabilitasyon lopital ki gen ladan terapi gwoup ak endividyèl, akuponktur, tretman endividyèl, reyinyon oto-èd, rekreyasyon/terapi atistik kreyatif, sèvis medikal, sèvis sikyatrik, planifikasyon egzeyat, edikasyon sou adiksyon, ak sispann fimen.
 • Sèvis pou pasyan ki pa entène Quannacut
  905 East Main Street, Riverhead
  (631) 369-8966
  Sa a etabli dènyèman, etabli modèn sante sante konpòtmantal se nan tèt la nan tretman modèn pou twoub itilizasyon sibstans. Ofri pwogram trè endividyèl pou pasyan ki gen bezwen divès atravè yon gran varyete opsyon tretman.

LIY

 • Liy Dirèk pou Sipò Emosyonèl COVID-19 Eta New York
  (844) 863-9314
  Anplwaye pa volontè founisè sante mantal. Moun ki bezwen sipò sante mantal ka dirije yo sou liy telefòn lan pou pran yon randevou.
 • LICADD (LI Konsèy sou Alkòl ak Dwòg Depandans) 24/7 Sibstans Itilize liy telefòn senp
  (516) 747-2606 oswa (631) 979-1700  
  Klinisyen ki gen kredi LICADD ki gen difikilte pou yo itilize maladi sibstans (SUD) ak manm fanmi yo disponib pou bay konsèy ap viv 24/7. Sesyon sesyon konsèy videyo disponib tou.
 • Fanmi Sèvis Lig DASH Pwogram  
  (631) 952-3333 
  DASH (Evalyasyon dyagnostik ak Estabilizasyon Hub) se yon pwogram volontè, ki se yon pati nan Konte Suffolk Collaborative la. Li disponib pou rezidan Suffolk ki gen difikilte nan sante mantal ak maladi itilizasyon sibstans. Sèvis yo gen ladan evalyasyon, konsèy, ak jesyon swen. Sèvis mobil disponib tou.

RESOUS SOU ENTÈNÈT