Itilize sibstans

Pandan tan nan estrès grav, dwòg ak itilizasyon alkòl pouvwa sanble tankou yon fason efikas fè fas ak oswa chape soti nan emosyon entans. Menm si itilizasyon sibstans ka ede santiman detrès nan kout tèm, li ka kontribye nan pi gwo difikilte nan tèm long la, espesyalman pou moun ki gen yon istwa pèsonèl oswa fanmi nan twoub itilizasyon dwòg. Itilize sibstans ki ka limite kapasite w nan reponn efikasman a responsablite ou ye kounye a, ak fè fas ak detrès emosyonèl. Devlope efikas estrateji pou siviv pandan tan sa a ka difisil, men gen anpil resous ki disponib. Pratike teknik detant ak atensyon ak swen endepandan jeneral ka ede diminye estrès ki ka kontribiye nan ogmante itilizasyon dwòg.

Si w deja ap travay avèk yon founisè sante mantal epi remake ke w ap itilize dwòg ak alkòl fè fas ak kriz la kounye a, pale ak yo sou nenpòt ki sèvi ak ogmante oswa ankouraje yo sèvi ak dwòg oswa alkòl. Sèvis Sikyatri Stony Brook adikisyon, ki prezante yon ekip espesyalis ki evalye, dyagnostike ak trete moun ki gen youn oswa plis maladi itilizasyon sibstans se kounye a ofri sèvis telemate kòm yon opsyon pou randevou nan lavni pandan pandemi COVID-19. Pou wè si bezwen ou ka satisfè nòmalman, tanpri rele (631) 444-2599. Pou aprann plis sou fason pou prepare yo pou yon vizit Telehealth, klike sou isit la

Gade lòt resous ki endike anba la a.

Anpil gwoup alkòlik Anonim (AA) ak Nakotik Anonim (NA) disponib kounye a sou entènèt

Klinisyen ki gen kredi LICADD ki gen difikilte pou yo itilize maladi sibstans (SUD) ak manm fanmi yo disponib pou bay konsèy ap viv 24/7. Sesyon sesyon konsèy videyo disponib tou.

  • Fanmi Sèvis Lig DASH Pwogram
    (631) 952-3333
    DASH (Evalyasyon dyagnostik ak Estabilizasyon Hub) se yon pwogram volontè, ki se yon pati nan Konte Suffolk Collaborative la. Li disponib pou rezidan Suffolk ki gen difikilte nan sante mantal ak maladi itilizasyon sibstans. Sèvis yo gen ladan evalyasyon, konsèy, ak jesyon swen. Sèvis mobil disponib tou.