Travayè swen sante yo

Moun kap bay swen nou yo ak lòt travayè liy ak travayè esansyèl yo gen lòt ajan estresan ki gen rapò ak pandemi aktyèl la. Ou ka jere règleman ki janm chanje yo ak demand, re-plasman nan lòt wòl, izolasyon pèsonèl nan men fanmi ak zanmi, blesi moral, ak fatig jeneral. Nou devlope resous adisyonèl pou tout anplwaye Stony Brook. Rele liy èd COVID nou an nan (631) 632-CHAT (2428) yo dwe konekte nan sipò apwopriye ak lòt resous.
Klike sou isit la li plis enfòmasyon sou inisyativ pandemi nou aplike pou sipòte sante mantal travayè swen sante nou yo nan Stony Brook.

Express COVID-19 Lane Tès pou moun kap bay swen

Anplwaye Stony Brook yo ka rele liy triyaj telefòn coronavirus yo pou yon enfimyè ki anrejistre yo evalye yo ki pral dirije yo nan anviwònman swen sante apwopriye pou asistans. Anplwaye yo ka refere pou tès COVID-19 nan menm jou nan South P-Lot.

COVID-19 Liy Dirèk la (631) 638-1320 disponib chak jou, 8 am-12 minwi, pou tout anplwaye Stony Brook Medsin ak piblik la.

Resous Virtual

Kòm yon pati nan inisyativ nou an pou elaji sèvis anba direktiv distans sosyal, nou gen yon kantite resous ki disponib atravè Microsoft Teams®, app konferans videyo ki disponib nan tout anplwaye Stony Brook Medsin. Ou ka siyen nan Biwo SBM 365 oswa pa Téléchargez aplikasyon an dirèkteman.

  • Byennèt chanpyon chanèl: Kanal sa a gen ladan dènye enfòmasyon sou sipò ki disponib ak resous byennèt enkli konsèy pou jere estrès ak enkyetid, egzèsis atensyon, ak lòt resous lokal yo ak vityèl.
  • Mesaj Kominote Sipò: Chanèl sa a akeyi nou Se pa tout ewo Mete kapèt inisyativ. Kapte wè pou wè mesaj anpil rekonesans ak sipò nan kominote nou yo ki ofri espwa ak sekou pandan tan sa a ki bay strès.
  • Meditasyon chak jou Mindfulness: Antre nan ekip sa a pou gen aksè a reyinyon meditasyon atensyon chak jou nou yo, lendi jiska vandredi, nan 8 am ak 12 pm. Nou angaje yo nan detant kout ak aktivite atensyon, diskite sou itil estrateji pou siviv, ak pataje eksperyans nou nan jere pandan COVID-19 pandemi an. 

Pwogram Asistans Anplwaye (EAP)

Nou Pwogram Asistans Anplwaye (EAP) se yon kote konfidansyèl pou diskite sou opsyon pou jere nenpòt pwoblèm pèsonèl oswa travay. Dirije pa Alexis Rodgers, LMSW, Pwogram Asistans Anplwaye nou an gen yon evolye gid resous anplwaye pou jere pandemi koronaviris la epi yo ka kontakte pou demann plis espesifik ki gen ladan koneksyon ak resous sante mantal, resous finansye, Hardship Fund, resous swen pou timoun, resous dejwe, vyolans domestik ak resous prevansyon swisid, elatriye resous Byennèt ak konsèy pou jere estrès kapab jwenn nan Pi kontan. Ou ka kontakte dirèkteman nan EAP nou an: eap@stonybrook.edu or (631) 632-6085.

Reyaksyon pou Estrès Pandemik pou Fanmi Premye Moun ki Pote Sekou ak Travayè Esansyèl yo

Antre nan Alison Byers, PsyD, ak Janet Jackowski, LCSW, CASAC, pou aprann sou kalite inik estrès fanmi premye sekouris yo ak travayè esansyèl yo anba akòz COVID-19, ak sa ou kapab fè pou ede diminye enkyetid pou moun yo. ou pran swen ak tèt ou. Gade videyo isit la.