Kominote espesifik

Nou rekonèt ke sèten kominote ka gen bezwen inik pandan tan sa a epi yo gen plizyè resous ak konsèy ki ka ede.

LGBTQ Kominote yo

COVID-19 ka poze yon pi gwo risk pou kominote LGBTQ akòz diferans sante ki egziste deja. Izolasyon ak karantèn ka tou patikilyèman difisil pou moun LGBTQ. Kanpay Dwa Moun (HRC) konpile yon lis resous pou kominote LGBTQ la, tankou:

  • Telefòn ak opsyon sipò sou entènèt pou Jèn LGBTQ ak Fanmi LGBTQ yo te dirije ki ka ankouraje yon sans koneksyon ak kominote pandan izolasyon.
  • milti-konfyans nan Bondye sèvis vityèl, akomode pa HRC, eksplore fason pou jwenn pozitivite ak pèseverans nan mwa kap vini yo.
  • Yon pòs pa J. Maurice McCants-Pearsall, Direktè, HRC Fondasyon VIH ak Sante Equity sa diskite enpak COVID-19 sou moun k ap viv ak VIH.
  • A brèf ak vebinèr sou enpak la nan COVID-19 sou LGBTQ ki pi gran moun ak estrateji pou kòman yo sipòte yo