Timoun & Fanmi

Chanjman yo inonbrabl ki te depliye ak pandemi an COVID-19 te pote defi san parèy nan anpil. Pawa an ajan nan tout bagay sa yo, sepandan, se ke tout enkyetid la ogmante, ensètitid ak demand nan moman sa yo prezante yon opòtinite pou paran yo ak timoun yo bati detèminasyon - kapasite nan move tan sitiyasyon estrès. Lis ki anba a bay kèk resous pou fanmi yo jere lavi nan moman ensèten sa yo. Pou resous adisyonèl, oswa yo dwe konekte nan sipò, tanpri rele nou nan 631-632-8657.

paran ak pitit grafik