Bezwen debaz

COVID-19 Gwoup Sipò

Santi w pi konekte ak tèt ou ak lòt moun. Stony Brook Mind Kò Sant Rechèch Klinik la ap ofri yon gwoup sipò vityèl pou moun ki gen oswa ki te gen COVID-19. Gwoup la rankontre nan jedi ant 6 a 7 pm atravè ekip Microsoft®. Kòm yon patisipan nan gwoup sipò vityèl sa a ou pral aprann fason pou jere estrès, diskite sou eksperyans COVID-19 ou epi aprann nan men lòt moun ki te gen oswa ki gen COVID-19. Yon randevou kout, 30-minit konsomasyon obligatwa anvan enskri. Pifò asirans yo aksepte. Klike isit la li kouvèti asirans sou Gwoup Sipò COVID-19 nou an. Pou enskri ak pou plis enfòmasyon, rele: (631) 632-8657.
 

NitrisyonSèvis Manje

Si ou bezwen manje ak sèvis nitrisyon, ou ka ale nan paj enfòmasyon gouvènman lokal ou a pou jwenn opsyon lokal yo.

Òganizasyon tankou LI gen sousi ak Sou entènèt jwèt Island Harvest distribye manje ak machandiz nan plizyè kote ak ajans. LI Cares ka deplwaye Kamyon manje pou Timoun yo nan katye ki nan bezwen ak sèvis mobil yo moun ki lakay ou - Rele 631-582-3663.


Asistans Finansye

Navige nan Chomaj

Si ou te vin travay oswa furloughed, vizite a Depatman Travay Eta New York sit entènèt pou revize direksyon pou kòman pou ranpli pou benefis yo.
 

Aktivite Fizik

Anpil nan sijesyon yo pou rete byen mantalman gen ladan konsantre sou sante fizik nou an. Aktivite fizik kapab yon fason efikas pou jere atitid ou ak enkyetid pandan tan estrès sa a. Yon lòt pawa an ajan nan sitiyasyon aktyèl la se disponiblite a nan anpil klas antrennman gratis sou entènèt oswa videyo.

 • Jounal Kolèj Ameriken pou Espò ak Medsin bay direktiv pou rete san danje aktif pandan y ap jere distans sosyal ak karantèn. Yo pataje fason kout yo rete aktif, tankou jwenn nan kanape a ak pran yon ti repo detire pandan piblisite oswa anvan Episode nan pwochen kòmanse.
 • Jounal Organizasyon Mondyal pou Lasante rekòmande pou 150 minit nan aktivite fizik entansite modere (tankou mache rapid oswa danse) oswa 75 minit nan aktivite fizik entansite entansite (tankou kouri oswa monte bisiklèt vit), oswa yon konbinezon, e li te bay yon gid pou kenbe ak aktivite fizik pandan y ap rete an sekirite nan. lakay.

Dòmi

Akòz dènye chanjman nan orè nou yo, estrès ogmante, enkyetid, ak depresyon, ak inaktivite, anpil nan nou gen difikilte nan dòmi. Men kèk konsèy pou ede dòmi amelyore:

 • Se pou w konsistan.  Ale nan kabann epi leve an menm tan an chak jou (ki gen ladan nan wikenn!). Sa a ede tren dòmi kò ou ak reveye rit.
 • Egzèsis. Fè egzèsis regilye chak jou. Fè egzèsis regilyèman ka amelyore rès dòmi.
 • Jwenn deyò. Jwenn regilye ekspoze a limyè deyò oswa klere pandan jounen an. Si ou pa ka travay deyò pou ouvri pèsyèn ak rido epi chita tou pre yon fenèt kapab itil tou.
 • Evite limyè klere nan mitan lannwit. Minimize oswa evite ekspoze a limyè klere ak limyè ki soti nan aparèy elektwonik (òdinatè, telefòn, ak tablèt) nan yon èdtan apre yo pral dòmi. Limyè ki soti nan aparèy sa yo te lye ak dòmi deranje. Li la tou itil kenbe chanm lan tankou fè nwa ke posib fasilite dòmi.
 • Kenbe tanperati a nan chanm ou konfòtab.  Yon chanm ki twò cho oswa twò frèt ka afekte dòmi.
 • Kenbe chanm lan trankil lè w ap dòmi.  Kenbe mizik oswa televizyon an sou tout nwit lan ka mennen nan awakenings lannwit nesesè. 
 • Sèvi ak kabann ou sèlman pou dòmi (ak aktivite seksyèl). Sa ap ede ou asosye kabann ou a ak dòmi olye de lòt aktivite ki asosye ak yo te reveye tankou k ap travay, pale nan telefòn, manje, gade televizyon, oswa peye bòdwo. 
 • Etabli yon woutin dòmi kalme. Yon regilye, ap detann woutin dòmi ka ede kò ou pare pou dòmi. Rituel detann yo ka enkli yon beny cho oswa douch, aromaterapi, lekti, meditasyon, etann, oswa koute mizik kalme. 
 • Evite atitid ki chanje sibstans ki sou. Sa gen ladan kafeyin, nikotin, ak alkòl. Kafeyin, nikotin, ak lòt estimilan ka kenbe nou reveye oswa entèfere ak dòmi. Limite itilizasyon estimilan omwen 4-6 èdtan anvan kabann enpòtan. Li pi bon tou pou evite bwè alkòl omwen 4-6 èdtan anvan ou ale nan kabann, depi alkòl ka gen enpak sou bon jan kalite a nan dòmi.
 • Limite sèvyèt. Long syèst (syèst sa yo ki pi long pase 10-20 minit) ak grataj fen nan jounen an ka entèwonp sik dòmi nou yo ak fè li pi difisil yo tonbe nan dòmi. 
 • Leve epi eseye ankò.  Si ou gen difikilte pou dòmi oswa rete nan dòmi epi li te plis pase 20 minit, leve, epi fè yon aktivite ap detann (tankou respire fon) oswa raz (tankou li diksyonè a). Yon fwa ou kòmanse santi dòmi, retounen nan kabann epi eseye ankò. Ou ta ka gen pou fè sa kèk fwa anvan kò ou pare pou dòmi. Sèvi ak woutin sa a ka ede limite asosyasyon ki genyen ant kabann ou epi yo te reveye. 

Ou ka jwenn plis enfòmasyon konsènan ijyèn dòmi ak dòmi nan sit entènèt sa yo:

Sant pou Kontwòl Maladi (CDC)
Ameriken Akademi nan dòmi Medsin

Anplis de konsèy ijyèn sante pou dòmi, Akademi ameriken nan Medsin dòmi tou gen resous ede moun ki gen apne dòmi ki ap itilize yon machin CPAP. 

Fondasyon Nasyonal pou Dòmi an

Si difikilte nan dòmi ou pèsiste, rive souvan epi yo ap resevwa nan fason a nan jou-a-jou aktivite ou, konsidere chèche èd nan men yon espesyalis dòmi.

 • Kognitif Terapi konpòtman pou lensomni (CBT-mwen) se yon terapi ki baze sou lide ke lensomni kapab fèt sèlman trete efektivman pa adrese kòz yo kache - panse ak konpòtman - ki fè yo te aprann epi yo ka dezapwente. Pa gen medikaman ki enplike. Li se yon apwòch tretman rapid sou sis semèn, ki te pwouve yo dwe san danje epi yo efikas nan trete lensomni kwonik. Pou plis enfòmasyon sou CBT-mwen, ki jan li fonksyone atravè telemedsin, oswa pou pran randevou pou yon premye evalyasyon ak yon Stony Brook Medsin sikològ ki espesyalize nan CBT-mwen, tanpri rele (631) 444-5858 oswa pale ak doktè premye swen ou. 

Stony Brook Dòmi Maladi Sant karakteristik yon ekip nan nerolog, pulmonologists ak pedyat ki moun ki ka fè dyagnostik ak trete pwoblèm dòmi, parazonyne (latwoublay tankou Sezisman lannwit ak sleepwalking), ritm sirkadyèn twoub, ak plis ankò. Sant lan espesyalize nan presyon anwo kouran presyon dinamik pandan dòmi ak efondre a ki mennen nan dòmi apne, yon twoub komen ki lakòz anpil entèripsyon kout nan respire pandan lannwit lan. Paske dòmi se konsa tèlman mare nan fonksyon sistèm nève santral, anpil pasyan ki gen kondisyon newolojik tankou konjesyon serebral, migrèn, ak benefis doulè nan do soti nan sèvis yo bay nan sant la tou. Pou plis enfòmasyon oswa pou pran yon randevou, tanpri rele (631) 444-2500.