Anestezi FAQ la

Kesyon moun poze souvan

 


 


Ki moun ki pral bay anestezi mwen an?

Yon divizyon Depatman Anestezi nan Stony Brook University Medical Center bay sèvis anestezi nan Sant Operasyon anbilatwa. Yon ekip ki gen yon anesthesiologist ki sètifye avèk anplwaye ak sètifye anestezi anestezi oswa anestezi ou ap pran swen ou. Apwòch ekip sa a bay sekirite maksimòm pasyan an.


Èske mwen ka chwazi anestezi mwen an?

Anpil moun jodi a jwenn doktè yo nan rekòmandasyon nan swa lòt doktè, oswa atravè fanmi ak zanmi. Ou gen yon chwa nan Divizyon an Anestezi Anbilatwa men ou dwe fè chwa li te ye an davans. Tout ekip nou an se ekselan epi pifò pasyan yo satisfè ak ki moun yo asiyen. Si w ta gen yon preferans, yo pral fè tout efò pou yo onore demann sa a.


Èske gen diferan kalite anestezi?

Genyen kat kategori prensipal nan anestezi; jeneral, rejyonal, kontwole anestezi swen ak anestezi lokal yo. Tanpri gade nan Anestezi seksyon pou yon deskripsyon kategori sa yo. Kèlkeswa kategori anestezi ke ou ka resevwa, ajan espesyal anestezi ak teknik yo itilize pou bay yon rekiperasyon san danje e rapid. Si gen chwa rezonab ki disponib pou ou pou operasyon ou an, e souvan genyen, ou pral diskite sou yo ak anestezi ou anvan operasyon an.


Èske mwen ka mande ki kalite anestezi mwen pral resevwa?

Wi, nan sèten sitiyasyon. Gen kèk operasyon ki kapab fèt lè l sèvi avèk yon chwa diferan kalite anestezi. Anestezi ou pral diskite sou opsyon disponib avèk ou apre ou revize istwa medikal ou yo. Preferans ou yo pral diskite pou ke plan ki pi apwopriye anestezi a te fè.


Èske mwen pral resevwa nenpòt sedatif anvan operasyon?

Ou menm ak anestezi ou pral devlope yon plan swen anestezi. Plan sa a ap gen ladan sedasyon preoperativ ak lòt medikaman si sa nesesè. Pifò nan pasyan nou yo ap mache nan chanm nan fonksyone konsa nou pral jeneralman pa sedate preoperativ.


Ki risk ki genyen nan anestezi?

Tout operasyon ak tout anestezi gen risk epi yo depann sou anpil faktè ki gen ladan kalite a nan operasyon ak kondisyon medikal la nan pasyan an. Pifò pasyan ki opere nan sant operasyon yo se nan gwoup la sante nan pasyan, ak nan sikonstans sa yo grav konplikasyon, pandan y ap yo ka rive, yo erezman anpil bagay ki ra.

Repete - risk yon gwo konplikasyon nan yon pasyan ki an sante ki trè ba. Anestezi ou pral evalye ou preoperativman epi yo pral pran prekosyon pou minimize risk ou. Ekipman nou an se pi avanse e jiska dat. Li pral trè ti kras nan peryòd la egi ke nou pa ka okipe kòm byen ke lopital la. Sepandan, nou pral regilyèman wè pwoblèm minè tankou kè plen ak vomisman, gòj fè mal, vètij, fatig, tèt fè mal, doulè nan misk, ak doulè, pi fò nan ki yo fasil trete.


Èske mwen pral bòdwo separeman pa anestezi a?

Wi, ou pral resevwa yon bòdwo separe pou sèvis pwofesyonnèl anèstezist ou an, menm jan ou pral soti nan lòt doktè ou. Stony Brook anestezi, PC patisipe nan pi fò plan sante. Si ou gen nenpòt enkyetid finansye, ou ka rele 631.444.4800. Tanpri gade sijè ki pi detaye nan la Enfòmasyon sou Faktirasyon sou sit entènèt sa a.


Èske mwen ka antre nan chanm opere avèk pitit mwen an?

Li pral gen sikonstans kote li apwopriye pou yon paran antre nan chanm nan fonksyone. Etid ak eksperyans montre ke desizyon sa a bezwen yo dwe endividyalize ak diskite ant ou menm ak anestezi ou. Gen anpil sitiyasyon kote lòt chwa yo pi bon e petèt menm pi an sekirite.

Tanpri pa ezite diskite sou opsyon ou yo. Tanpri gade seksyon Pitit Ou a nan sitwèb sa a.


Poukisa mwen dwe evite manje ak / oswa bwè anvan operasyon an?

Ou evite manje ak / oswa bwè anvan operasyon yo nan lòd yo anpeche risk ki gen nan aspiran sa yo gastric pandan operasyon ou an. Konplikasyon sa a trè serye e ou bezwen estrikteman respekte rekòmandasyon nou yo. Sa a pa gen anyen fè ak kè plen ak vomisman apre operasyon ou tankou kèk panse.

Nou gen règleman trè klè pou fwa espesifik anvan operasyon lè ou dwe evite manje ak / oswa bwè. Sa yo tout baze sou estanda sekirite. Tanpri sonje ke nòm yo te revize dènyèman. Nou kwè ke tan an jèn yo ta dwe osi kout ke posib anvan operasyon ou. Ou pa pral amelyore sekirite ou lè ou pa manje oswa bwè pi long pase sa nesesè; an reyalite, nan fwa ou ka konplike bagay sa yo yon ti jan.

Timoun yo gen diferan orè jèn pase granmoun - donk tanpri tcheke nan seksyon Pitit Ou a.


Èske mwen ta dwe pran medikaman abityèl mwen?

Ou pral enstwi pa ekip la anestezi ak chirijyen an kòm ki medikaman ou dwe pran. Anjeneral nou mande pou ou pran medikaman ki pi nan maten an nan operasyon. Wi, ou ka pran yo ak yon bwè dlo nan jou a nan operasyon. TANPRI pote nan tout medikaman ou avèk ou nan jou operasyon an.

Moun ki itilize inalateur dwe pote yo nan Sant lan nan jou a nan operasyon

Gen kèk medikaman yo pral sispann pou operasyon an, patikilyèman medikaman dyabèt ak dine san. Ou ta dwe pote medikaman sa yo avèk ou jou operasyon an. Tanpri rele nou ak nenpòt kesyon ou ka genyen.


Èske mwen ka kondwi lakay ou?

Nenpòt pasyan k ap resevwa anestezi pa ta dwe kondi jouk jou kap vini an. Yon pasyan k ap resevwa sedasyon pou yon pwosedi bezwen yon kay woulib. Pasyan yo kèk ki gen pwosedi fèt anba anestezi lokal pou kont li te kapab pètèt kondwi lakay ou.

Nou ta rekòmande ke tout pasyan yo gen yon kay woulib epi yo dwe resevwa pa yon adilt responsab yo lè yo rive lakay yo. Pasyan yo p ap pèmèt yo kondwi, mache oswa pran kay transpò piblik apre sedasyon oswa anestezi. Tanpri fè aranjman ki apwopriye yo.