Tout pou ou

Nan Stony Brook Medicine, tout sa nou fè se tout pou ou.

Konte Suffolk sèlman Sant chòk nivo I. Pi gwo rejyon an operasyon topedik pratik. Yon nasyonalman rekonèt sant dyabèt. Soti nan blesi woutin rive nan kondisyon ki pi konplèks yo, 2.8 milyon moun ki rele kay konte sa a ka fè nou konfyans pou bay pi wo nivo ekspètiz klinik ak aksè nan rechèch pyonye.

Stony Brook Timoun yo

Stony Brook Children's Hospital

Avèk plis pase 180 doktè pedyatrik nan plis pase 30 espesyalite pedyatrik, nou ofri swen espesyalite ki pi avanse nan rejyon an. Soti nan blesi senp rive nan kondisyon konplèks, nou sipòte devlopman fizik, emosyonèl ak mantal tibebe, timoun, ak jèn adilt.

 

Stony Brook Heart Enstiti

Stony Brook Heart Enstiti

Nou ofri tout seri opsyon dyagnostik ak tretman kadyak, pou ba ou pi bon rezilta, rekiperasyon ak kalite lavi. Nou souvan se premye moun ki ofri terapi enpòtan dènye modèl ki pote nouvo opsyon - ak nouvo espwa - pou pasyan ki pa kalifye pou terapi tradisyonèl yo. 

 

Stony Brook Neurosciences Enstiti

Stony Brook Neurosciences Enstiti

Kit w ap viv ak epilepsi, Parkinson, alzayme, MS, konjesyon serebral, oswa kèk lòt kondisyon konplèks, ki chanje lavi ki gen rapò ak sèvo w, kolòn vètebral, emosyon oswa santiman w, ekspè nou yo ka remèt ou espwa, ede retabli fonksyon w ak amelyore ou. kalite lavi.

 

Stony Brook Kansè Sant

Stony Brook Kansè Sant

Avèk yon apwòch kolaboratif, pèsonalize nan tretman kansè, nou bay moun ki nan Suffolk County aksè a swen konpasyon tou pre lakay yo. Lè yo kòmanse esè klinik, doktè-syantifik nou yo ap ede devlope nouvo apwòch pou trete maladi a.

 

Sante fanm Stony Brook

Stony Brook Sante Fanm

Nou ofri swen konplè pou fanm nan chak laj ak chak etap nan lavi yo. Soti nan jwenn repons pou kesyon sterilite yo rive pran swen tou de gwosès nòmal ak gwo risk pou ofri tretman dènye kri pou kansè jinekolojik ak lòt kondisyon, espesyalis ki gen anpil fòmasyon nou yo toujou la pou ou.