Divizyon poumon, Swen kritik ak medikaman dòmi kouri yon pratik gwoup milti-varye.

Nou eseye bay sèvis konplè nan kominote a pou yon espesifik konplè nan maladi nan poumon. Divizyon an travay kole kole ak espesyalite ki gen rapò, kowòdone swen ak radyoloji, nkoloji, ak Thoracic Operasyon. Sèvis dyagnostik konplè ki disponib ki gen ladan fonksyon poumon ak tès egzèsis, evalyasyon nan maladi dòmi, bronchoprovocation ak tès fè egzèsis ak bronchoskopi entèvansyonèl.

Nou souvan kowòdone swen nan pasyan nou yo ak sèvis pasyan ki entène nou tankou Swen kritik ak konsiltasyon poumon.

Doktè nou yo kalifye nan trete maladi respiratwa komen yo ansanm ak maladi poumon nan konplèks.

Pou Randevou
Pasyan nouvo
Ki deja egziste pasyan yo

Avanse Swen Espesyal
500 Komack Road, Suite 203
Commack, NY 11725

 

Kondisyon Trete:

 • Opresyon
 • COPD (maladi kwonik obstrè maladi
 • tous
 • Souf kout
 • Enfeksyon nan poumon retwouve
 • Nodil poumon (tach) ak lòt anomali radyolojik
 • Evalyasyon dyagnostik pou kansè nan poumon
 • World Trade Center ki gen rapò ak maladi respiratwa
 • maladi dòmi
 • Tansyon wo soumon (tansyon wo ki afekte poumon yo ak kè)
 • Anbilans poumon (yon kay nan atè nan poumon)
 • Bronchiectasis (enflamasyon kwonik ak enfeksyon nan pasaj yo)
 • Fibrosis poumon (sikatris poumon)
 • Entèstisyel maladi nan poumon
 • Sarkoidoz

Espesyalite yo ofri nan biwo kot nou an:

 • Jeneral pratik poumon ki enkli, men se pa sa sèlman, dyagnostik la ak tretman nan tout kondisyon ki endike anwo a.
 • Evalyasyon dyagnostik pou kansè nan poumon
 • Swen pou moun ki gen World Trade Center ki gen rapò ak maladi respiratwa

Sant pou ILD ki espesyalize nan dyagnostik la ak tretman nan:

 • Maladi poumon nan entèsite (ki gen ladan idiopati poumon fibwoz (IPF), nonspecific entèstitisyon nemonit (NSIP), hypnosititivité nemoni, dwòg-induit ILD, entèstisyal maladi poumon ki gen rapò ak maladi tisi konjonktif (eg atrit rimatoyid)
 • Sarkoidoz
 • Fibrosis poumon

Sant poumon Hypertension ki espesyalize nan dyagnostik la ak tretman nan:

 • Tansyon wo aterisòl pulmonè (PAH)
 • Tansyon wo soumon (PH)
 • Anbilans poumon
 • Dwa kè echèk ak lòt kòz dyspnea

Fonksyon poumon ak sis minit mache tès

Plis Enfòmasyon

Pou plis enfòmasyon sou espesyalite nou yo, ak lòt kote pratik vizite sit entènèt nou an.

Dènye Mizajou
12/04/2023