Swen medikal pandan timoun

Nan Care Specialty Care, pakèt nou espesyalite pedyatrik kouvri nòmalman tout swen medikal yon timoun ka bezwen.

Pou tchèk regilye, swen pou maladi timoun ak blesi, ak tretman pou kondisyon sante ki pi konplèks, Advanced Specialty Care se yon sèl kote pou ale pou swen kalifye ak konpasyon pou chak etap nan anfans.

Anpil nan espesyalite pedyatrik nou yo nan yon sèl suite, ak espesyalite pedyatrik adisyonèl ak D 'sèvis plen fasilman chita jis etap lwen. Se swen pitit ou a kowòdone nan kenbe dosye elektwonik asire ke kominikasyon yo klè ak pataje nan yon tan apwopriye ak tout doktè ki ka patisipe nan tretman li.

Pou aprann plis sou nenpòt nan espesyalite pedyatrik yo nan Care Specialty Care, chwazi nan lis anba a.

Pou randevou nouvo pasyan,
tanpri rele