MyHealtheLife - Stony Brook Medsin Pasyan Portal - Adolesan (13-17 Yrs Old)

Byenveni nan MyHealtheLife, Pòtal Tache Pasyan nou an

Portal Pasyan Stony Brook Medsin, MyHealtheLife, bay tout pasyan nou yo, ki gen laj 13 ak plis, prive, nenpòt lè aksè a pwòp enfòmasyon pèsonèl sante ou.

Powered by CernerHealth, MyHealtheLife an sekirite epi fasil pou itilize. Pou jwenn aksè nan pòtal la siyen an anba a.

New! MyHealtheLife Aksè pou Pasyan ki gen laj 13 ak pi gran

Aksè Portal pasyan nou an te elaji pou bay aksè prive a pasyan ki gen laj 13 an ak plis. Ou ka itilize pòtal la pou:

  • Gade nan pwòp dosye sante ou ak istwa medikal ou
  • Jwenn laboratwa ou ak rezilta tès yo
  • Voye yon mesaj prive bay doktè ou
  • Renouvle medikaman ou yo
  • Mande yon randevou

Ou an chaj

Ou MyHealtheLife pasyan kont Portal ak enfòmasyon yo kenbe prive. Doktè ou yo ak lòt founisè swen sante pa pral pataje enfòmasyon sou sante ou ak nenpòt moun eksepte ou, sof si ou vle li pataje.

Deja gen aksè? Login nan pòtal la pasyan isit la:

Gen kesyon? Gade moun nou mande souvan yo isit la

Bezwen sipò teknik ak MyHealtheLife? Rele (877) 621-8014.

Vle enskri pou MyHealtheLife? Men ki jan:

  1. Pandan w ap nan lopital la oswa pandan pwochen vizit biwo ou, di anplwaye biwo devan an ke ou ta renmen kreye yon MyHealtheLife pasyan kont Portal.
  2. Yap ba ou yon fòm pou ranpli epi retounen.
  3. Y ap voye yon envitasyon imèl ba ou. Yon fwa ou aksepte envitasyon an, yo pral mennen ou nan paj enskripsyon an pou MyHealtheLife. Ou pral gen 90 jou yo kreye kont ou.