Rekonèt nasyonalman pa Asosyasyon Ameriken kè pou Swen de kalite konjesyon serebral ak echèk kè

Prim yo rekonèt devouman Stony Brook pou amelyore rezilta pasyan yo, sa vle di re-admisyon redwi ak plis jou an sante nan kay la.

Asosyasyon Ameriken kè a rekonèt toutan pou angajman li pou bay bon jan kalite swen konjesyon serebral ak ensifizans kadyak, rekonpans bon jan kalite Get With The Guidelines® yo enkli:

"Stony Brook Medicine fyè anpil pou li rekonèt yon lòt fwa ankò pa Asosyasyon Kè Ameriken an pou angajman enkondisyonèl nou nan swen eksepsyonèl konjesyon serebral ak ensifizans kadyak," te di. Hal Paz, MD, MS, Vis Prezidan Egzekitif pou Syans Sante, Stony Brook University, ak Direktè Egzekitif, Stony Brook University Medicine. "Fèlisitasyon sa a reyafime devouman nou pou bay pi bon kalite tretman ak sèvi kòm yon temwayaj efò inplakabl pwofesyonèl swen sante nou yo ki priyorite byennèt pasyan nou yo pi wo pase tout lòt bagay."

imaj anplasman

Stroke Care: Gold Plus Quality Achievement Award

Reflete yon angajman pou sove lavi ak redwi andikap, pi wo nivo rekonesans sa a se ke yo te touche pa lopital ki demontre yon angajman pou trete pasyan yo dapre direktiv ki pi ajou yo jan Asosyasyon Ameriken kè ak Asosyasyon Ameriken Stroke dekri.

imaj anplasman

Swen pou echèk kè: Gold Plus Quality Achievement Award

Reflete yon angajman pou ede moun ki gen ensifizans kadyak viv pi long ak pi an sante, se lopital ki demontre yon angajman pou trete pasyan yo ki pi wo nivo rekonesans sa a pou trete pasyan yo dapre direktiv ki pi ajou yo jan Asosyasyon Kè Ameriken an endike. 

Dènye Mizajou
06/24/2022